יורם טהרלב

הרצאות


שיעור בהומור
דבר עברית והבראת - קסם השפה העברית
בקשה לפרטים נוספים