יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / התעמלות מוחית / אותה המילה בניקוד אחר


המפגע במוח הכניס עובד חדש
קבל תשובה

הלם היריד
קבל תשובה

עצום עיניך בפה
קבל תשובה

הישימון לא שותק
קבל תשובה

נתן ברכה לפרק
קבל תשובה

השממה טעימה
קבל תשובה

לא נשוי בפה
קבל תשובה