יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / התעמלות מוחית / מלים שנשמעות זהות, אך כתובות אחרת


טול בצורה הזאת
קבל תשובה

הוא לא נמצא? נפלא!
קבל תשובה

נתן את הסחורה ביום הבא
קבל תשובה