יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / התעמלות מוחית / הפוך את המילה, ותמצא מילה חדשה


המאמין הפך לרז
קבל תשובה

פלא איך התהפך כשקטף זיתים
קבל תשובה

מתלה הבגדים הפך לחומר בניה
קבל תשובה

רק אם נהפוך שולחן - נשלוט
קבל תשובה