יורם טהרלב

מקאמות, הומור ועוד / התעמלות מוחית / דוגמאות של חידות ופתרונן


דוגמאות של חידות ופתרונן

דוגמא 1

ה' חזר בו:
הייתכן שאדם יבקש כל כך הרבה
שאלוהים יזכור את פועלו?
הרי רק בשעה שאחרי חצות
הוא עובד.

__     __     __     __     __     __

הפתרון: נחמיה
 

למה נחמה?

1. שורה א': ה' חזר בו: נחם יה (נחם = התחרט)

2. שורה ב' וג' מרמזות על חוסר הצניעות של נחמיה, שביקש פעמים רבות בספרו: זכרה לי אלוהי לטובה.

3. שורה ד' וה' מרמזות על הפסוק המפורסם ביותר בספר נחמיה: "באחת ידו עושה במלאכה". כלומר בשעה 1.00 הוא עובד.

 


דוגמא 2

עיניים גדולות
נסגרות כמחאה
ואחת מצטרפת לתעניות.

__    __    __    __    __    __

הפתרון: עצומות

למה עצומות?

1. עיניים עצומות הן גם עיניים גדולות וגם עיניים סגורות

2. במחאה מגישים עצומות

3. ועין אחת כשהיא מצטרפת לתעניות (כלומר למילה צומות) הופכת גם אותן לעצומות

 


דוגמא 3

בשל גילו המופלג
הפך להיות רפה אונים
ונאיבי.

__    __    __    __    __    __

הפתרון: מתושלח

למה מתושלח?

1. גילו המופלג: מתושלח היה האיש שחי הכי הרבה שנים בתנ"ך

2. הפך: אם הופכים את המילה מתושלח יוצא: חלש ותם


חזרה לחידות - בהצלחה!

 

 

קבל תשובה