יורם טהרלב

שירים לשימוש חוזר  /  שירי ארץ ישראל


אבא טוב שלי

אלה הדברים

בוא משה רבנו

בין התבור לבקעת יבנאל

בית קטן בערבה

האדמה בוערת

התנועה שלנו

חביבי חביבי

יותר קשה זה לא יותר גרוע

כינור לשיריך

מדינה בגיל העמידה

מודה אני לפניך

מוריד הגשם

מי תהום

ערב על הגורן