יורם טהרלב

מבחר שירים


בללייקה


מילים: יורם טהרלב
לחן: קובי אושרת

בלב הלילה שמעתי קול
זה קול אחי על נהרות בבל
תפילה אילמת
לא מנוחמת
אל ארץ ישראל.

מתוך האלם עלה קולו
לא סערה היתה בו ולא אש
רק בללייקה
בדמי הלילה
וקול אדם לוחש:

בללייקה בללייקה
הו שירי לי "אם אשכחך ירושלים"
בללייקה בללייקה
עוד יישמע שירי בארץ ישראל.
בללייקה בללייקה
עוד יישמע שירי בארץ ישראל.

בלב הלילה לחשתי לו:
"את תפילתך שמעתי מן הבכי,
אני שומעת
אני יודעת -
אחי אתה, אחי".

בללייקה בללייקה...

בלב הלילה עודו נוגן
אבל עם בוקר ייאלם קולו
אז אקחנו
ואשאנו
אל העולם כולו:

בללייקה בללייקה...
 


הלחן, שנכתב בידי קובי אשרת, הובא אלי בידי שלמה צח, אחד המפיקים הגדולים של שנות השבעים והשמונים. שם השיר "בללייקה" נקבע עוד לפני שכתבתי את המילים. את השיר הזמין שלמה עבור אילנית שהיתה אמורה לשיר אותו בקדם-אירוויזיון. לאחר שהשיר נכתב והוקלט החליטו שלמה צח ואילנית שלא להגיש אותו לאירווזיון, אלא להקליט אותו כשיר רגיל. השיר עוסק כמובן ביהדות בריה"מ, שבאותו זמן היתה עדיין כלואה מעבר ל"מסך הברזל". שילבתי בשיר את המוטיבים הבולטים ביותר בתנ"ך המתארים את הגלות, הפסוקים המובאים בפרק קל"ז בתהילים: על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו שמחה. שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר? אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני וכו'. מתוך הפרק הזה הבאתי גם את "נהרות בבל" וגם את "אם אשכחך ירושלים". גם בשיר קודם העוסק ביהדות בריה"מ, השיר "אנחנו ואתם", מובא ציטוט מהתנ"ך: נזעק עימכם בלי לדעת אל מי: שלח את עמי, שלח את עמי!